Menú

Inici > Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació del Titular


Denominació Social: ASTRA SISTEMAS S.A.U.

Nom Comercial: Comfica Seguridad

CIF: A61562898

Domicili: C/Silvio Abad 4, 28026 Madrid

Telèfon: 91 173 78 76

Email: astra@astrasistemas.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en data 3 de novembre de 2020.


Condicions d'us


La responsable del lloc web posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí incloses, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen al lloc web, i amb caràcter informatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a: i)Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l'ordre públic, ii) difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, iii) provocar danys físics o lògics en el lloc web, el dels seus proveïdors, o de terceres persones, iv)intentar accedir i en el seu cas, manipular, a comptes de correu o zones d'administració sense autorització expressa.

Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, de forma total o parcial, dels continguts d' aquest lloc web, sense autorització expressa del titular.

El titular es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del titular.

Les condicions d' ús del lloc, així com el contingut en l' avís legal, es regeixen conforme a la legislació espanyola. L'usuari se sotmet a la resolució de qualsevol litigi davant els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

.


Protecció de dades


De conformitat amb el que disposen el Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de garantia de drets digitals (LOPDGDD) s'informa en els següents termes:

Responsable de tractament:
El Responsable del tractament de les dades és ASTRA SISTEMAS SAU (nom comercial COMFICA SEGURIDAD) amb domicili a Madrid c/ Silvio Abad 4.
astra@astrasistemas.com
Privacy@astrasistemas.com

Delegat de Protecció de Dades

El Responsable ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar en el domicili indicat o en l'email Privacy@astrasistemas.com

Categories de dades
Per la seva activitat, es recullen dades identificatives i de contacte de clients i proveïdors.

Finalitat
COMFICA SEGURETAT realitza tractament de dades personals amb les següents finalitats:

  • Gestió de clients
  • Gestió de proveïdors
  • Atenció de consultes, sol·licitud de pressupostos.
  • Gestió de candidatures d' ocupació

Legitimació:
Basem el tractament de les dades en l'execució contractual per a clients, proveïdors i treballadors. Per a consultes i gestió de candidatures ens basem en el consentiment de l' interessat. Per a gestió corporativa i enviament d'informació comercial a clients ens basem en el nostre interès legítim.

Conservació:
Es conserven les dades el temps imprescindible per complir amb la finalitat de les dades i atendre les obligacions legals.

Destinataris:
COMFICA SEGURETAT només realitzarà les comunicacions de dades que siguin imprescindibles en el context del tractament realitzat. En particular, entitats financeres, asseguradores, auditores i administracions públiques competents. També es comuniquen dades al grup COMFICA per a la prestació de serveis corporatius. COMFICA SEGURETAT no realitza transferències internacionals de dades. Les dades es gestionen a la Unió Europea. Per a aquells tercers que accedeixen a dades per a la prestació d' un servei, s' han subscrit els corresponents acords de tractament de dades.

Drets
L' interessat pot en tot moment revocar el seu consentiment com aquest sigui la base que legitima el tractament. A més tindrà dret d' accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat que podrà exercir dirigint una comunicació a l' email Privacy@astrasistemas.com indicant el dret que desitja exercir. També té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Galetes


Per optimitzar els nostres serveis, aquest Lloc, els missatges enviats per correu electrònic, els serveis online i les aplicacions interactives poden utilitzar "cookies".

Un cookie és un petit arxiu, enviat pel servidor de la nostra web a l'arxiu de cookies del seu navegador. Això permet a la nostra web recordar la seva presència en establir-se una nova connexió entre el nostre servidor i el seu navegador. El principal propòsit d'un cookie és permetre al nostre servidor presentar pàgines web personalitzades.

Aquest lloc empra cookies de sessió: cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del seu navegador mentre és a la nostra pàgina web. Aquests cookies són necessaris per a certes aplicacions o funcions i permeten que aquest Lloc funcioni adequadament.

Aquest lloc no empra cookies de tercers.

Per a més informació consulteu la nostra Política de cookies.


Limitacions de Responsabilitat


El titular no es fa responsable del contingut dels llocs corresponents als enllaços externs inclosos en el lloc web.

El titular no es fa responsable davant la possible caiguda del servidor, virus, o qualsevol tipus de malfuncionament del lloc per causes alienes al titular.

El titular no es fa responsable de l'ús fraudulent que puguin fer terceres persones dels continguts o elements tecnològics disposats al lloc web.


Propietat Intel·lectual i Industrial


La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio i video, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.