Menú

Inici > Responsabilitat Social Corp.

Política de Responsabilitat Social Corporativa

Comfica Seguridad assumeix voluntària i activament el compromís de contribuir, en la mesura de les seves possibilitats i en el exercici de les seves funcions, a la millora social, econòmica i mediambiental del seu entorn, integrant aquest objectiu en totes les seves activitats empresarials.

Aquest compromís no es limita només al compliment de la legislació i normatives aplicables en el seu sector (la qual cosa, per suposat, Comfica Seguridad respecta escrupolosament ), sinó que va més enllà executant polítiques que compatibilitzen els interessos empresarials amb valors ètics encaminats a millorar les condicions socials i ambientals dels propis treballadors i de tota la comunitat.

Comfica Seguridad fa pròpies les següents responsabilitats ètiques, fonamentalment:

 • ·Respecte a la diversitat
 • ·Foment de la igualtat
 • ·Supervisió de les condicions laborals i de salut dels /les treballadors/es
 • ·Estricte compliment i pro activitat en matèria de prevenció de riscos laborals
 • ·Implicació de tot el seu equip en la política de responsabilitat social
 • ·Seguiment de la gestió dels recursos i els residus
 • ·Revisió de l’eficiència energètica de l’empresa
 • ·Respecte absolut amb el medi ambient
 • ·Procurar la continuïtat i el creixement sostenible de la companyia
 • ·Garantir un repartiment just i equitatiu de la riquesa generada
 • ·Servir als seus clients amb productes de qualitat, justos i eficients
 • ·Compliment de tota la legislació i normativa aplicable
 • ·Respecte a l’ètica empresarial i lluita contra la corrupció